ΕΣΚΑΝ

skopos user1

elegxoi user2

kanonismoi user3

adams user4

Καλώς ορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ.

Επαναπιστοποίηση Δειγματοληπτών Μητρώου ΕΣΚΑΝ


Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για Εκπάιδευση Νεων Δειγματοληπτών Ελέγχου Ντόπινγκ και Επαναπιστοποίηση Δειγματοληπτών Μητρώου ΕΣΚΑΝ

Το ΔΣ του ΕΣΚΑΝ γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι, θα διενεργήσει εκπαίδευση νέων δειγματοληπτών ελέγχου Ντόπινγκ καθώς και επαναπιστοποίηση των δειγματοληπτών που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος καθώς και οι σχετικές αιτήσεις εκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης επισυνάπτονται.

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο την αίτηση εκπαίδευσης δειγματοληπτών.

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο την αίτηση επαναπιστοποίησης.

 

 

 

Τροποποίηση της σύνθεσης του Δ.Σ. του ΕΣΚΑΝ

Αναρτήθηκε το ΦΕΚ 660/ΥΟΔΔ/9-11-2018, Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠ-ΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥ/23669/1908/207/48/26-1-2017 (ΦΕΚ 43/ΥΟΔΔ) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ)-Αντικατάσταση μελών του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ».

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του ΕΣΚΑΝ, είναι η εξής:

Πρόεδρος: Γεωργακόπουλος Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: Καλαμάρη Μαρία

Μέλη

Παπούλια Βασιλική

Καραπαναγιωτίδου Παναγιώτα

Καρυοφύλλη Ιωάννα

Καρράς Ιωάννης

Λιάπη Χάρις

Σκούντζου Μαγδαληνή

Τουμπέκης Ανάργυρος