ΕΣΚΑΝ

skopos user1

elegxoi user2

kanonismoi user3

adams user4

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΦ:ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 11949319 ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ HYPER 4D

Ανάκληση της παρτίδας 11949319 του συμπληρώματος διατροφής HYPER 4D και απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος HYPER 4D της εταιρίας X-TREME STORES AE

 

Από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) ανακοινώνεται ότι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) αποφάσισε την ανάκληση της παρτίδας 11949319 του προϊόντος HYPER 4D λόγω νεώτερων εργαστηριακών ευρημάτων βάσει των οποίων ανιχνεύθηκε και ταυτοποιήθηκε η ουσία OXILOFRINE η οποία περιλαμβάνεται στις ουσίες της ΚΥΑ 34912 (ΦΕΚ Β 3170/30.12.2011) «Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του Ν. 2725/1999», αν και δεν αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας του προϊόντος.

Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ www.eof.gr και στην ενότητα Τρόφιμα-Βιοκτόνα/ Ανακλήσεις.

 

 

Από το Γραφείο Τύπου ΕΣΚΑΝ

 

 

 

 

 

Home ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΦ:ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 11949319 ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ HYPER 4D