ΕΣΚΑΝ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ

ADAMS

ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΕΚΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟ 11/07/2016 ΕΩΣ 17/07/2016

 

Από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ ανακοινώνεται ότι από την 11/07/2016 έως και την 17/07/2016 δόθηκε εντολή για τη διενέργεια των παρακάτω ελέγχων ντόπινγκ εντός και εκτός διοργάνωσης

 

  Έλεγχοι Ντόπινγκ εντός και εκτός διοργάνωσης από 11/07/2016 έως και 17/07/2016

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟ 11/04/2016 ΕΩΣ 17/04/2016

 

Από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ ανακοινώνεται ότι από την 11/04/2016 έως και την 17/04/2016 δόθηκε εντολή για τη διενέργεια των παρακάτω ελέγχων ντόπινγκ εντός και εκτός διοργάνωσης

 

  Έλεγχοι Ντόπινγκ εντός και εκτός διοργάνωσης από 11/04/2016 έως και 17/04/2016

 

Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης για το Αντί-Ντόπινγκ (ADAMS)

ADAMS

Το Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης για το Αντί-Ντόπινγκ (ADAMS) αποτελεί εργαλείο διαχείρισης της βάσης δεδομένων στο διαδίκτυο για την καταχώρηση, τη φύλαξη, την μεταβίβαση και την αναφορά δεδομένων, με σκοπό την υποβοήθηση των Εταίρων και του WADA στα προγράμματα αντί-ντόπινγκ που εφαρμόζουν, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντί-Ντόπινγκ.

Adams Login
adams logo