ΕΣΚΑΝ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΙ

Κατάλογος Ελεγχομένων Αθλητών (ΚΕΑ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (REGISTERED TESTING POOL) 2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ II (TESTING POOL) 2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚΕΑ) 2020

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓXΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚΕΑ) 3/9/2019

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 2019-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ 2ους ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΕΑ 2019 - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ BAKU 2019 SUMMER EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΕΑ 2019 - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ 2ους ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΣΚ 2019

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚΕΑ) 8/3/2019

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚΕΑ) 2019

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΑ 2019

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΑ 2018 (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΑ 2018 (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΑ 2018

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 2017

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 2017

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΚΕΑ) ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΥΕΑ) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 2016

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚΕΑ) 2016

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚΕΑ) ΕΣΚΑΝ 2015

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚΕΑ) 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚΕΑ) ΕΣΚΑΝ 2014

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚΕΑ) ΕΣΚΑΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚΕΑ) ΕΣΚΑΝ 2013

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚΕΑ) ΕΣΚΑΝ 2013

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

Με την Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό (Ε.Χ.Θ.Σ.) ένας αθλητής μπορεί να κάνει Χρήση μιας Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου στο πλαίσιο της αγωγής για τη θεραπεία μίας ασθένειας ή παθολογικής κατάστασης, αφού λάβει σχετική έγκριση από την Ιατρική Επιτροπή του ΕΣΚΑΝ.

Περισσότερα...

Home ΕΛΕΓΧΟΙ