ΕΣΚΑΝ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

Με την Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό (Ε.Χ.Θ.Σ.) ένας αθλητής μπορεί να κάνει Χρήση μιας Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου στο πλαίσιο της αγωγής για τη θεραπεία μίας ασθένειας ή παθολογικής κατάστασης, αφού λάβει σχετική έγκριση από την Ιατρική Επιτροπή του ΕΣΚΑΝ.

Home ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ