Έλεγχοι ντόπινγκ εντός και εκτός διοργάνωσης από την 28/06/2016 έως και την 03/07/2016

 

Από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ ανακοινώνεται ότι από την 28/06/2016 έως και την 03/07/2016 δόθηκε εντολή για τη διενέργεια των παρακάτω ελέγχων ντόπινγκ εντός και εκτός διοργάνωσης:

 

  Έλεγχοι Ντόπινγκ εντός και εκτός διοργάνωσης από 28/06/2016 έως και 03/07/2016