ΕΣΚΑΝ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ

Επαναπιστοποίηση Δειγματοληπτών Μητρώου ΕΣΚΑΝ

Επαναπιστοποίηση Δειγματοληπτών Μητρώου ΕΣΚΑΝ..
Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για Εκπάιδευση Νεων Δειγματοληπτών Ελέγχου Ντόπινγκ και Επαναπιστοποίηση Δειγματοληπτών Μητρώου ΕΣΚΑΝ

Το ΔΣ του ΕΣΚΑΝ γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι, θα διενεργήσει εκπαίδευση νέων δειγματοληπτών ελέγχου Ντόπινγκ καθώς και επαναπιστοποίηση των δειγματοληπτών που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος καθώς και οι σχετικές αιτήσεις εκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης επισυνάπτονται.

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο την αίτηση εκπαίδευσης δειγματοληπτών.

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο την αίτηση επαναπιστοποίησης.

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις Επαναπιστοποίηση Δειγματοληπτών Μητρώου ΕΣΚΑΝ