Έλεγχοι Ντόπινγκ μηνός Νοεμβρίου 2018

 Έλεγχοι Ντόπινγκ μηνός Νοεμβρίου 2018 (Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο).