ΕΣΚΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΥ μεταξύ του Ελληνικού Συμβουλίου για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) και του Κυπριακού Οργανισμού για την καταπολέμηση του ντόπινγκ (CyADA)

Ο CyADA και το ΕΣΚΑΝ έχουν συνάψει συμφωνία με στόχο την εδραίωση μιας αμοιβαίας προσπάθειας για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό και την ενθάρρυνση δραστηριοτήτων που θα υποστηρίξουν το σκοπό του Παγκόσμιου Κώδικα Αντί-Ντόπινγκ καθώς και την εφαρμογή της Σύμβασης κατά του Ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ).

Διαβάστε το ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΥ μεταξύ του Ελληνικού Συμβουλίου για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) και του Κυπριακού Οργανισμού για την καταπολέμηση του ντόπινγκ (CyADA),

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΥ μεταξύ του Ελληνικού Συμβουλίου για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) και του Κυπριακού Οργανισμού για την καταπολέμηση του ντόπινγκ (CyADA)