Αποτελέσματα των εξετάσεων των νέων δειγματοληπτών ελέγχου ντόπινγκ που διενεργήθηκαν στις 8 & 9 Ιουνίου 2019

Αποτελέσματα των εξετάσεων των νέων δειγματοληπτών ελέγχου ντόπινγκ που διενεργήθηκαν στις 8 & 9 Ιουνίου 2019

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο