ΕΣΚΑΝ

4/10/2017 - Δελτίο Τύπου του ΕΣΚΑΝ σχετικά με την ενδεχόμενη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13 του ν. 4373/2016.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, σχετικά με την ενδεχόμενη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13 του ν. 4373/2016, η οποία προβλέπει την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε αθλητική ομοσπονδία, σε περίπτωση πολλαπλών κρουσμάτων ντόπινγκ, το ΔΣ του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), οφείλει να διευκρινίσει ότι η ως άνω διάταξη προβλέπει ρητά:

 

«13.3. Το ΕΣΚΑΝ δικαιούται να ζητήσει από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Ελλάδας να προβεί σε συμπληρωματική πειθαρχική δράση εναντίον των εθνικών ομοσπονδιών με την επιφύλαξη της αναγνώρισης της επιλεξιμότητας των υπαλλήλων της και των αθλητών να συμμετέχουν σε διεθνείς εκδηλώσεις. Τα πρόστιμα επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις:

« α) να έχουν διαπραχθεί τέσσερις (4) ή περισσότερες παραβάσεις αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ, άλλες από τις παραβάσεις που αναφέρει το άρθρο 3.4, που δεσμεύουν τους αθλητές ή άλλα πρόσωπα που συνδέονται με μία εθνική ομοσπονδία μέσα σε μία δωδεκάμηνη περίοδο.». 

Σύμφωνα με αυτή, στοιχείο αντικειμενικής υπόστασης του πειθαρχικού ελέγχου μιας αθλητικής ομοσπονδίας, αποτελεί η «διάπραξη» της αντικανονικής συμπεριφοράς αθλητή. Δηλαδή, ουσιώδης είναι η χρονική στιγμή ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ της παράβασης και όχι της διαπίστωσης ή εντοπισμού αυτής από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι δύνανται να διεξάγουν επανελέγχους δειγμάτων εντός δεκαετίας από την δειγματοληψία.

Επομένως, ακολουθώντας το γράμμα αλλά και το πνεύμα του νόμου, πειθαρχικές χρηματικές ποινές δύνανται να επιβληθούν σε αθλητική ομοσπονδία, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση διάπραξης τεσσάρων παραβάσεων εντός δωδεκάμηνης περιόδου. Σήμερα δε, δεν υφίσταται ελληνική αθλητική ομοσπονδία που να εμπίπτει στη διάταξη αυτή.

 

​​​​​​​​ Για το ΔΣ ΕΣΚΑΝ

​​​​​​​​Ο Πρόεδρος

Π. Γεωργακόπουλος

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δελτία τύπου 4/10/2017 - Δελτίο Τύπου του ΕΣΚΑΝ σχετικά με την ενδεχόμενη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13 του ν. 4373/2016.