ΕΣΚΑΝ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ

Συγκρότηση Σώματος Δειγματοληπτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ

Η υπ' αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/290803/9829/897/145 Υπουργική Απόφαση
"Συγκρότηση Σώματος Δειγματοληπτών του Εθνικού
Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ"

Διαβάστε το ΦΕΚ 356/ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ/5-6-2019

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Σώματος Δειγματοληπτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ