ΕΣΚΑΝ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ

04/09/2007 - Ημερίδα ΕΣΚΑΝ-SUPERLEAGUE

Θέμα: Ελεγχοι εκτός αγώνων στο ποδόσφαιρο

Ομιλητής: Γ. Μαυρωτάς

Παρουσίαση: Πατήστε εδώ.

Θέμα: Κατ’εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE)

Ομιλήτρια: Χ. Σπηλιοπούλου

Παρουσίαση: Πατήστε εδώ.

Home ΣΧΕΤΙΚΑ Ημερίδες 04/09/2007 - Ημερίδα ΕΣΚΑΝ-SUPERLEAGUE