ΕΣΚΑΝ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ

02/12/2009 - H Εθνική Στρατηγική στην Καταπολέμηση του Ντόπινγκ και ο Ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ

H Εθνική Στρατηγική στην Καταπολέμηση του Ντόπινγκ και ο Ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ,

Κέρκυρα, 11.05.2009 

Πίεστε εδώ για την παρουσίαση

Home ΣΧΕΤΙΚΑ Ημερίδες 02/12/2009 - H Εθνική Στρατηγική στην Καταπολέμηση του Ντόπινγκ και ο Ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ